Post og besøksadresse:

Retorisk Institutt AS
Hauchs gate 7
0175 OSLO

Daglig leder: Per Leidenfelt

Kontaktpersoner:

Stilling Navn Telefon/mobil E-post
Daglig leder Per Leidenfelt +47 900 80 318 per@retorisk.no
Konsulent Siri Blindheim +47 913 65 707 siri.retorisk@me.com