Skip to main content

Argumentasjon – Seminar

Hvem passer seminaret for?

Alle som har tatt grunnkurset i retorikk og som ønsker å utarbeide en verktøykasse fylt med argumenter. Vi tar utgangspunkt i de produktene og/eller tjenestene selskapet tilbyr og utarbeider argumenter for de ulike produktene/tjenestene, tilpasset ulike relevante målgrupper og situasjoner. Vi skaper både bredde og dybde i argumentene.

Antall deltakere

Fra 5-6 deltakere.

Varighet

En halv dag (eller behovstilpasset for kunde).

Målsetting

Å utarbeide en full verktøykasse med argumenter. Argumenter som tar for seg de ulike produktene og tjenestene som selskapet tilbyr, som tilpasses ulike målgrupper og situasjoner. Etter seminaret skal deltakerne være tryggere, bedre forberedt og være i stand til å skape bedre salgsresultater.

Innhold:
  • Kort oppsummering og repetisjon av de viktigste og mest relevante delene fra grunnkurset i retorikk.
  • Kartlegging av ulike produkter og tjenester.
  • Kartlegging av de viktigste målgruppene og situasjonene.
  • Øvelser for å skape verktøyene. Argumenter tilpasset produkter/tjenester og målgrupper/situasjoner.
  • Oppsummering og videre arbeid.

Et seminar i argumentasjon er en ideell oppfølging for bedriftsinterne grupper som tidligere har gjennomført grunnkurs i retorikk.