Priser 2018

2-dagers kurs i retorikk:

Kr. 16.000,- pr. kursleder pr. dag + kr. 1450,- pr deltaker.
Maks 8 deltakere pr. kursleder
Med 8 deltakere blir det kr. 43.600,- og for 16 deltakere blir det kr. 87.200,- (kr. 5.450,- pr. deltaker)

1-dags oppfølgingskurs i retorikk:

Kr. 20.000,-

Seminar/foredrag, ubegrenset antall deltakere:

Pris på forespørsel.

Pris åpent kurs i retorikk: 

Kr. 10.900,- pr. deltaker. Faktura sendes ved påmelding.

Øvrige kurs: 

Pris på forespørsel.

Generelle betingelser

Undervisning er fritatt mva.

Prisene forutsetter at kurset holdes i bedriftens lokaler.
Kostnader i forbindelse med reise, overnatting, diett etter statens satser kommer i tillegg.

Når en bestilling er avtalt og dato fastsatt, sendes ordrebekreftelse og avtalen er bindende. 

Faktura sendes en uke før kursdato med 30 dagers betalingsfrist.
Kurset kan flyttes eller kanselleres inntil 6 uker før avtalt dato.
Mellom 6 og 2 uker før avtalt dato, kan kunden undersøke muligheten for å få endret kursdato. Alternativt blir kunden belastet 50% av avtalt pris i henhold til ordrebekreftelsen, inklusive reisekostnader som ikke kan endres eller slettes.
Blir bestillingen kansellert etter 2 uker før kursdato, blir bestillingen fakturert 100%.
Antall deltakere (men ikke antall kursledere) kan endres fram til 1 uke før kursdato.