Skip to main content

Retorikkseminar

Hvem passer kurset for?

Alle som er nysgjerrige på retorikk og ikke har tid til å sette av to hele dager til vårt grunnkurs i retorikk. På seminaret gir vi noen smakebiter og en innføring i retorikkens verden. Det tar utgangspunkt i grunnkurset og innholder både teori og øvelser. Seminaret fungerer meget godt som en del av større samlinger, seminarer, kick-off, avdelingssamlinger eller workshops.

Antall deltakere

Fra 5-6 deltakere og oppover. Ved et stort antall deltakere vil det bli færre øvelser.

Varighet

Fra en knapp time til rundt tre timer.

Målsetting

På seminaret får deltakerne en oversikt og innføring i retorikkens sju grunnsteiner. Viktigheten av å gjennomføre en detaljert analyse av situasjonen, formulering av et tydelig budskap samt bredde og dybde på argumentasjonen.

Innhold:
  • Introduksjon og presentasjon av agenda for seminaret.
  • Definisjon av retorikk og litt historikk.
  • De sju grunnsteinene.
  • Analyse, tydelighet og formulering av budskap (mulig øvelse).
  • Argumentasjonens tre veier (mulig øvelse).
  • Oppbyggingen av et argument (mulig øvelse).
  • Oppsummering og spørsmål.