Skip to main content

Retorisk Institutt AS

Retorisk Institutt AS ble etablert i år 2000. Selskapet er Norges ledende leverandør av kurs og opplæring innen retorikk og har sitt hovedmarked hos private selskaper og konserner, offentlig sektor, organisasjoner og foreninger.

Vi har arbeidet med retorikkopplæring i over 15 år og har gjennomført ca. 1000 kurs innen retorikk.

Vi oppdaterer kursopplegget jevnlig.

Hoveddelen av kursene er grunnkurs i retorikk samt grunnkurs i presentasjonsteknikk. I tillegg tilbyr vi seminarer i retorikk, argumentasjon og hvordan håndtere innsigelser. Du finner detaljert informasjon om dette under Kurs og seminarer.

Selskapets visjon

Retorisk Institutt AS skal gjennom engasjement og begeistring skape trygge læringsmiljøer der deltakerne får økt trygghet og økte ferdigheter i å holde presentasjoner og taler.

Våre verdier

  • Vi ønsker å være NÆR
    • Nysgjerrige
    • Ærlige
    • Resultatskapende